Trav är en av de mest traditionella sporterna i Sverige och har länge lockat en stor publik, särskilt de som gillar att satsa på loppen. Men på senare tid har travbanorna runt om i landet sett hur färre och färre åskådare dyker upp. En av de tydliga anledningarna till detta är det breda utbudet av bettingsidor.

Trav med hästar

Vid Åby stora pris, som nyligen ägde rum på Åbytravet i Mölndal, var läktarna ganska öde. Endast 261 personer dök upp en av dagarna, trots att travbanan har plats för över 2 500 åskådare. Ett ännu tydligare exempel på den minskade publiken är Elitloppet, som vanligtvis är en folkfest.

Elitloppet 2022 skulle ha firats som en återkomst av publiken efter pandemin och samtidigt firade 70-års jubileumet. Istället upplever man den sämsta publiken på 40 år, med färre än 20 000 åskådare på Solvalla under söndagens final.

Smidiga spel och bonusar lockar till utländska spelsidor

I travvärlden undrar många varför publiken sviker, och många tror att spelbolagen är en stor del av problemet. Idag finns ett överflöd av online-spelbolag att välja mellan, och allt fler spelare verkar föredra det digitala spelandet.

Fördelen med att kunna spela hemifrån är uppenbar, och möjligheten att få bonusar är en lockande faktor. Det är också därför som en del svenskar väljer att spela på utländska sidor, där de kan ta del av fler bonusar än de svenska alternativ som bara erbjuder en sådan.

Spelreglernas påverkan på minskad publik

En debattör menar att publiken redan minskade år 2019, och kopplar det till införandet av den svenska spelregleringen samma år. Den nya spellagen tillät privata spelbolag att etablera sig på den svenska marknaden. Tidigare fanns endast statliga alternativ tillgängliga, tillsammans med utländska spelsajter.

Utbudet av odds online i Sverige ökade markant och har fortsatt att göra så sedan lagen infördes. Att det nu är enkelt att spela på trav och andra sporter hemifrån anses vara en av orsakerna till att den så kallade “toto luckan” på travbanorna, där besökare kunde spela fysiskt, har stängts på många platser.

Så många svenskar väljer online spel

En rapport från november 2021, utförd av Skop på uppdrag av Spelinspektionen, syftade till att kartlägga svenskarnas spelvanor. Resultatet visade att svenskarna, som med mycket annat, föredrar digitala lösningar.

Det råder ingen tvekan om att online-spelbolagen är mest framgångsrika. Hela 86 procent av spelarna uppger att de har spelat hemifrån det senaste året. Det är en ökning med sju procentenheter jämfört med året innan.

Endast 20 procent hade besökt en fysisk spelbutik under 2021, jämfört med 25 procent året innan. Travspel minskade från två procent till endast en procent. Det bör dock noteras att pandemin påverkade spelvanorna under båda dessa år. Trots det tyder många tecken på att spelsajterna vinner mark i spelvärlden.

Trav fortfarande populärt att spela på

Även om möjligheten till fysiskt spel har minskat på vissa travbanor, som Solvalla, så spelar det fortfarande en roll i varför färre besöker banorna. En fråga handlade om vilka spelformer deltagarna ägnade sig åt, och resultaten visade att hästsporten fortfarande är populär.

Lotterier och nummerspel är den vanligaste formen av spel. 38 procent av de tillfrågade sa att de hade spelat sådana spel online de senaste tolv månaderna, medan 31 procent hade spelat dem i fysiska spellokaler.

Travet hamnar på en stadig andraplats. 15 procent sa att de hade spelat på trav online, medan fyra procent hade gjort det i fysisk form. Två procent hade spelat både online och fysiskt.

Tolv procent av svenskarna hade spelat online på andra sporter än trav, och enstaka procent hade spelat via ombud. Travet fortsätter därför att vara populärt och har potential att åter locka storpublik till banorna.